Dansk Tysk Selskab

Vi fremmer kendskab til og kontakt med Tyskland i Danmark

Formål

Dansk-Tysk Selskab har siden 1969 arbejdet for at fremme kendskab og kontakt mellem Danmark og Tyskland. Formålet er at fremme kendskab til og kontakt med Tyskland i Danmark for derigennem at styrke forståelsen mellem landene og fremme samarbejdet.

Planlægningen af aktiviteter varetages af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling, hvor hvert bestyrelsesmedlem sidder for fire år ad gangen, formanden dog for tre år.

Arrangementer

Dansk-Tysk Selskabs arrangementer har til hensigt at oplyse og underholde samt at sætte aktuelle ting til kritisk debat. De spænder vidt fra foredrag til ekskursioner og andre arrangementer – på dansk eller tysk – om kulturelle, politiske, økonomiske og andre samfundsmæssige emner.

Selskabet er også et forum for diskussioner på tværs af sproggrænser. Nogle arrangementer slutter af med en lille let servering i hyggeligt samvær.

Der tilbydes normalt et-to medlemsarrangementer om måneden i perioden fra september til maj.